Tietosuojakäytäntö

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Paimelan Ranch Oy (2480918-9)

Joenkulmantie 2, 17130 Paimela

puh 040 525 6569

email paimelanranch@gmail.com

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Janika Talja, 040 525 6569

paimelanranch@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Paimelan Ranch Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

- rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

- käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Paimelan Ranch Oy käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, tilaushistoria, työhistoria.

- henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

8. Kohdennettu markkinointi

Asiakaskokemuksen parantamiseksi saatamme sivuilla vierailun perusteella tehdä ANONYYMIÄ käyttäytymisen seurantaa ja kohdennettua mainontaa Googlen, Facebookin ja Instagramin palveluissa.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tietojen säilyttämisen tarve arvioidaan noin viiden vuoden välein. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

10. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n TAI ETA:n

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevia pyyntöjä varten löytyvät kohdasta 2.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Paimelan Ranch Oy:n (jatkossa myyjä) ja kuluttajan (jatkossa asiakas) väliset verkkokaupan toimitusehdot.

TOIMITUSEHDOT PÄHKINÄNKUORESSA* Toimituskulut

- Postipaketti 6,90 eur (nouto Postista tai pakettiautomaatista)- Nouto toimipisteistämme Route 24 Vesivehmaa, Ranch Club Niemen satama, Pancho Villa Lahti Syke 0 eur

* Lähetämme tuotteet tavallisesti 2 - 6 täyden arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä. Mikäli tilattu tuote on poikkeuksellisesti päässyt loppumaan varastosta, ilmoitetaan siitä asiakkaalle sähköpostitse.

* Tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Oikeus koskee ainoastaan avaamattomia, käyttämättömiä ja täysin myyntikelpoisia tuotteita. Palautusoikeus koskee yksityisiä kuluttajia. Palautuskuluista vastaa asiakas.

* Mikäli kuluttajalle on toimitettu väärä tuote, tai tuote on viallinen, tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta viipymättä asiakaspalveluumme joko sähköpostitse info(at)paimelanranch.fi tai puhelimitse 040 525 6569.

* Toimitamme vain Suomen sisällä. Emme toimita tuotteita ulkomaille.

* Tilaamalla verkkokaupastamme, hyväksyt nämä toimitusehdot ja henkilötietojesikäyttämisen. Katso tietosuojaseloste.

Tarkemmat toimitusehdot ja tietosuojaseloste

1.Tilaaminen

Myymme täysi-ikäisille henkilöille tai alaikäisille, joilla on huoltajan suostumus tilaamiseen.

Tilatessa asiakkaan tulee antaa toimitusta varten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan tulee varmistaa, että annetut tiedot ovat oikein. Erityisesti on hyvä tarkistaa, että puhelinnumero on oikein, sillä Posti lähettää paketin saapumisilmoituksen vain tekstiviestillä. Myyjä ei vastaa väärin annettujen yhteystietojen aiheuttamista mahdollisista ylimääräisistä kuluista toimituksessa.

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Tilaaminen edellyttää maksamista verkkokaupan maksupalvelussa.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut ja tilatut tuotteet. Tilaamalla asiakas sitoutuu näihin toimitusehtoihin.

2. Toimitusaika

Lähetämme tuotteet tavallisesti 2 - 6 täyden arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä, mutta pyrimme käsittelemään tilaukset mahdollisimman nopeasti. Jos tähän toimitusaikaan tulee viivästystä, olemme asiakkaisiin mahdollisimman pikaisesti yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Emme vastaa tavaran kuljettajasta johtuvista viivästyksistä.

3. Toimitustavat

Tilauksen yhteydessä asiakas valitsee toimitustavaksi joko Postin toimituksen noutopisteeseen tai noudon Paimelan Ranchin toimipisteistä. Toimitamme vain Suomeen.

- noutopaketti Postin automaatit tai noutopiste 6,90 eur

Tilauksen yhteydessä asiakas saa seurantatunnuksen sähköpostiin, jonka avulla voi seurata toimituksen etenemistä.

Tilauksen voi noutaa Paimelan Ranchin toimipisteistä Route 24, Ranch Club, Pancho Villa Lahti.

Tällöin toimituskuluja ei veloiteta. Noudon ajankohta vahvistetaan tilaajalle sähköpostitse tai tekstiviestillä.

4. Toimitusten pakkaaminen

Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteiden huolelliseen pakkaamiseen. Käytämme toimitusten pakkausmateriaaleina pääsääntöisesti kierrätettyjä materiaaleja. Esim. pahvilaatikoita, joissa tuotteet ovat saapuneet meille. Laatikoiden pehmusteina/täytteinä käytetään mm. kuplamuovia jne. Kaikki pakkauksissa sisällä olevat kierrätysmateriaalit ovat puhtaita ja hygienisesti säilytettyjä.

Toivomme, että asiakas tiedostaa mahdollisen riskin tuotteiden vioittumisesta postituksen aikana ennen kuin tekee tilauksen. Postin kuljetuksesta johtuvat vioittumisen tai katoamisen hyvitykset hoituvat Postin toimesta.

5. Maksutavat

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Paimelan Ranchin verkkokaupassa maksutapoina ovat verkkopankit ja maksukortit yhteistyökumppanimme Paytrailin kautta. Tarkemmat tiedot Paytrailin toiminnasta: https://www.paytrail.com/kulut...

Paimelan Ranchin toimipisteistä ostetut perinteiset lahjakortit eivät valitettavasti käy verkkokaupassa vaan ainoastaan lahjakortissa ilmoitetussa toimipisteessä paikan päällä.

6. Palautusoikeus

Verkkokaupassamme noudatetaan kuluttajansuojalain mukaista 14 vuorokauden palautusoikeutta. Palautusoikeus ei kuitenkaan koske elintarvikkeita, kuten kakkuja.

Palautettavan tuotteen tulee olla avaamaton, käyttämätön ja täysin myyntikelpoinen. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, tulee hänen ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme paimelanranch@gmail.com tai puh. 040 525 6569.Yhteydenotto tulee tapahtua 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautuksen voi tehdä vasta, kun sähköpostiin tai puheluun on vastattu.

Ilmoita sähköpostissa tai puhelussa: nimesi, postiosoitteesi ja tilausnumero. Palauta tuotteet postipakettina osoitteella Paimelan Ranch Oy, Lautahaasia 96, 17120 Paimela. Liitä lähetykseesi tuotteen mukana tullut pakkauslista. Asiakas palauttaa tuotteet omalla kustannuksellaan. Emme lunasta postiennakkolähetyksiä. Maksupalautukset tapahtuvat Paytrailin järjestelmän kautta.

Palautuksen pakkausvastuu on asiakkaalla. Mikäli tuote on rikkoutunut matkalla huolimattoman pakkaamisen johdosta, pidätämme oikeuden evätä palautuksen.

Huom! Emme ota vastaan palautuksia, joista ei ole ensin sovittu asiakaspalvelun kanssa.

7. Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen info@paimelanranch.fi tai puhelimitse 040 525 6569. Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävävälittömästi reklamaatio postiin.

8. Noutamattomat tilaukset

Tilauksen noutamatta jättäminen ei ole kuluttajansuojalain mukainen palautus.

Kuluttajansuojalain 6 luvun perusteella tavaran passiivinen noutamatta jättäminen noutopaikasta ei ole etämyyntisopimuksen pätevä peruuttamistapa. Lähetyksen noutamatta jättäminen on syy kaupan purkautumiseen. Veloitamme 19,90 euron arvosta käsittelykuluja tilauksista, joita ei ole noudettu postista Postin antaman säilytysajan puitteissa.

Elämässä saattaa kuitenkin sattua kaikenlaista. Jos jostain syystä et ole päässyt noutamaan lähetystä, olethan meihin mahdollisimman nopeasti yhteydessä. Jos emme ole ehtineet hyvittää sinulle mahdollista jäännöstä, katsotaan mitä voimme tehdä.

9. Yhteystiedot

Paimelan Ranch Oy

Lautahaasia 96, 17120 Paimela

Puh. 040 525 6569

info@paimelanranch.fi

Y-tunnus: 2480918-9


Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita